کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی

امروزه نظام پیشنهادها به عنوان کلیدی در چرخه بهره وری سازمان ها نقش بسزایی را در بهره گیری از ایده ها و دانش و تجربیات کارکنان سازمانی دارد و می توان این نظام را جزء هسته اصلی حرکت به سوی بهره برداری بهینه از منابع مختلف سازمان نامید. پس از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس های ملی، استانی و سازمانی در سال های گذشته، گروه شرکت های سیمیاگران بر آن شد تا با دعوت از اساتید، متخصصین و دلسوزان عرصه نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی به سمت پوست اندازی این نظام حرکت نموده و در مجالی گستردهتر و تخصصیتر کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکت و نظام پیشنهادها را برگزار نماید. به طور حتم انجام چنین فعالیت ارزشمندی در سطح بین المللی میسر نبود جز با لطف خداوند متعال و تلاش و همدلی و دلسوزی تک تک عزیزانی که ما را در این مسیر ارزشمند یاری نمودند.

جایزه ملی نظام پیشنهادها

با لطف و عنایت خداند متعال گروه شرکت های سیمیاگران با همکاری سازمان های دولتی، نهادهای علمی و متخصصان و پیشکسوتان نظام پیشنهادها، جایزه ملی نظام پیشنهادها را به منظور ارتقاء سطح مشارکت کلیه افراد در سازمان ها و نهادها، افزایش صرفه جویی، افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه شغلی و تعلق سازمانی و گسترش مفاهیم تعالی سازمانی در کلیه سازمان های دولتی، مؤسسات خدماتی و شرکت های تولیدی به اجراء در آورد. از اهداف جایزه ملی نظام پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تشویق سازمان ها و شرکت ها برای بکارگیری فعالانه نظام مدیریت مشارکتی در فرآیند تصمیم سازی
 • حداکثر استفاده از منابع موجود بویژه نیروی انسانی
 • توسعه و نهادینه کردن مشارکت در کلیه سطوح
 • شناخت، توسعه و شکوفایی قابلیت های نیروی انسانی
 • افزایش همدلی و همکاری در محیط کار و تحقق اهداف سازمان
 • ارتقاء کمی و کیفی فعالیت ها
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش تعلق و تعمید سازمانی و حرفه ای
 • افزایش انگیزه تلاش و تخصیص انرژی های ذهنی و جسمی به کار
 • بهبود روابط انسانی در سطوح بالا و پایین سازمان
 • دستیابی به شیوه های بهینه خدمت رسانی، تصمیم گیری و حرفه جویی در بعد سازمان و کشور
 • زمینه سازی برای استقبال بیشتر از تغییر و تحولات مثبت و پیاده سازی تکنیک های متناسب بهره وری
 • رسوب و استخراج دانش پنهان سازمانی

جام جهانی استارت آپ دانشگاهی

ماموریت

امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش میکنند سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های فناوری تدوین کنند، چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنهاست. همانطور که میدانیم وابستگی اقتصاد کشور به صادرات یک محصول باعث آسیب‌پذیری بسیار بالای اقتصاد آن کشور می‌شود. آسیب‌پذیری اقتصاد تک محصولی زمانی بیشتر می‌شود که این محصول منبع طبیعی موجود در کشور باشد. بدیهی است در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد را تشکیل می‌دهد به وجود میآید وآثار پردامنه‌ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنهـا برجا خواهد گذاشت. در همین راستا حرکت به سوی مسیری که درآن صادرات غیر نفتی نقش پررنگی دارد ازاهمیت ویژهای برخوردار است.

کارآفرینان داخلی درواقع همان نخبگان هستند که چرخ اصلی فناوری رادر کشورهای مختلف میچرخانند و نخبگان هر کشوری سرمایه آینده برای آن کشور به شمار میآیند. سرمایهای که این روزها دیگر شعار نیست و عین واقعیت است. وقتی بخش عمدهای از درآمد صنایع بزرگ از محل فناوری تأمین میشود پس نخبگان را میتوان عین ثروت دید و حمایت از وضعیت امروز آنها سرمایه گذاری بلند مدت و سودآور فرداست. با توجه به پتانسيل بالاي ايران از نظر نيروي انساني خلاق و كارآزموده و نيز فاصله قابل توجه بازار كسب و كار و تجارت الكترونيكي ايران تا اشباع، در صورت ساماندهي بهينه و به موقع اين فضا، مي‌توان اكوسيستم كارآفريني را به مرحله رشد و سودآوري در سطح ملي رسانده و كشور را در حوزه اقتصاد ديجيتال و اقتصاد اينترنتي در سطح جهان مطرح کرد. بنابراین فراهم آوردن امکان صادرات محصولات و خدمات این حوزه، تهیه و تصویب قوانین حمایتی در قالب برنامههای توسعه کشور (مالی و اعتباری، مالیاتی، حقوقی، گمرکی، بیمهای) توسعه شرکتهای دانشگاهی و دانش بنیان و توسعه نظام آموزشی برای آشنایی با مباحث کارآفرینی به توسعه و تقویت فضای شکل گیری استارت آپها کمک قابل توجهی خواهد كرد. استارت آپها شرکتهای نوپایی هستند که میتوانند با هزینه پایین، ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد غیر نفتی ایران داشته باشد.

یک استارت‌ آپ با یک ایده جدید و نوآورانه متولد میشود که این ایده، فلسفه وجود استارت آپ است پس باید به خوبی ارزیابی و اعتبارسنجی شده و پتانسیل تجاری سازی آن بررسی شود. زمانی که استارت آپها از دل جامعه دانشگاهی رشد میکنند ارزش بالایی پیدا خواهند کرد، دانشجویان در این راستا احتیاج به حمایت، پشتیبانی کامل دولت وبخش خصوصی دارند تا بتوانند این شرکتهای نوپا را در مسیر ترقی و پیشرفت قرار دهند. میتوان گفت هدف کلی سند چشم انداز بیست ساله کشورمان در افق 1404 هم دستیابی به جایگاه برتر در تمام زمینههای علمی، فناوری، اقتصادی و رسیدن به قلههای رفیع علمی و اقتصادی با بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارتقای فرآیند کارآفرینی است و تحقق این امر نیازمند بسترهایی بوده که ضرورت شکل دهی و توجه به آن ضروری جلوه مینماید. آنچه مسلم است ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تغییر کرده است. شاخص‌هاي سخت افزاري و دارايي‌هاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي، نقش تعيين‌كننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و دارايي‌هاي نرم‌افزاري داده است. اگر ديروز ثروتمندترين افراد دنيا آنهايي بودند كه منابع مالي بيشتري در اختيار داشتند، امروز ثروتمندترين مردمان دنيا، افراد دانش مدار، خلاق، نوآور و كارآفرين هستند. لذا توسعه اقتصادي دنياي امروز بر پايه نوآوري، خلاقيت و كارآفريني و استفاده عملي و كاربردي از دانش استوار است. اگر بپذيريم كه در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادي بر پايه نوآوري و كارآفريني استوار است، بايد بستر لازم را براي رشد كساني كه "ايده را به محصول" و "علم و دانش را به صنعت" تبديل مي‌نمايند فراهم سازيم. اينجاست كه اهمیت نقش كارآفرين و نياز به كارآفرين درجهت توسعه اقتصادی کشور مشخص مي‌شود. از آنجاییکه مجموعه سیمیاگران سالهاست در حوزه ایده، خلاقیت و بهرهوری مشغول به فعالیت میباشد، برآن شد با اندیشه حمایت از شرکتهای نوپایی که از بستر دانشگاههای کشور عزیزمان ایران بر میخیزد، اولین دوره مسابقه سراسری شرکتهای نوپای دانشگاهی را برگزار میکند. لازم به توضیح است که تیم برنده این مسابقه به مسابقات جهانی استارت آپهای دانشگاهی ونچرکاپ در کشور دانمارک اعزام خواهد شد.

آشنایی

در چند سال اخیر گسترش استارت آپها و همچنین بسترسازی برای حرکت آنها در مسیر توسعه کشور صورت گرفته است. فراهم کردن فضای مناسب برای خارج شدن از چرخه تولید محصولات نفتی و صادرات آن،گسترش اقتصاد غیر نفتی از اقدامات اصلی دولت در این چند سال اخیر میباشد. لذا ایجاد محیطی پویا و فعال حرکت این موج در مسیر بهبود و در آیندهای نه چندان دور ایران را از دام اقتصاد تک محصولی خارج کرده و ساختار مناسبی برای بهبود اقتصاد وصادرات ایده و فکر فراهم میکند. با گسترش فکرها و یا ایدهها، استارت آپهای ناب دیگر در صنعت ایران فضای بسیار مناسبی جهت سرمایه گذاری بر روی این ایدهها را پیدا میکنند. زمانی که این استارت آپها با حمایت دولت و سرمایه گذاران به یک سازمان با درآمدزایی مناسب مبدل شوند، چرخ اقتصاد دوباره حرکت پرسرعت و رو به جلو خود را آغاز خواهد کرد. در همین راستا، مسائل مالی، بازاریابی، حقوقی، فنی و غیره مانع رشد و حرکت شرکتهای نوپا ودانش بنیان میشود و آنان به صرف داشتن ایده و فکر نمیتوانند به موفقیتی شگرف دست پیدا کنند. به همین دلیل میبایست فضای مناسب برای یادگیری بکارگیری موارد فوق را برای این استارت آپها به وجود آوریم.

اما دلیل بنیادی به وجود آمدن مسابقه استارت آپهای دانشگاهی، فراهم کردن محیطی پویا و یادگیرنده برای این استارت آپها میباشد تابتوانند در مسیر تعالی گام بردارند و از یک تیم به یک سازمان تبدیل شوند. هدف از برگزاری این مسابقه تنها تعیین تیم برنده و اهدای جوایز به آنها نیست، بلکه فراهم کردن بستری برای حرکت رو به جلو و کمک به پیشرفت این تیمها و تبدیل آنان به کارآفرینان موفق جهت ارتقاء و بهبود شرایط اقتصاد غیر نفتی کشور در راستای چشم انداز ایران 1404 میباشد. هر چه این تیم ها بتوانند حقانیت خود را ثابت کنند، سرمایه گذاران رغبت بیشتری در سرمایه گذاری به روی این افکار وایدهها خواهند داشت، بنابراین فضای مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و سرمایه گذاری به روی این استارت آپها در داخل ایران فراهم مینمایند. بوجود آمدن چنین فضایی نگرانیهای موجود در خصوص فرار مغزها و همچنین خارج شدن سرمایه از کشور را از بین خواهد برد و ایران را به یک قطب بزرگ منطقه در فناوری و سرمایه گذاری خارجی تبدیل خواهد کرد.

اهداف

در تمامی کشورها چیزی در حدود 90 درصد از ایدههای نو محکوم به شکست هستند. دلایل اصلی این شکست نبود بازار مناسب، کمبود نقدینگی، عدم وجود مدل کسب و کار مناسب و.... میباشد. یک کسب و کار زمانی شکل میگیرد که برنامه مدون و قابل انعطافی وجود داشته باشد. زمانی که ایدهها و استارت آپها بر اساس معیاری قابل سنجش، ارزیابی نگردد، ممکن است ایدهای عالی در مرحله اول حذف گردد ولی ایدهای ناموفق به مسیر خود ادامه دهد و پس از صرف هزینهای بالا به شکست محکوم گردد. لذا بر خلاف تصور همگان ارزیابی و امتیازدهی به مدلهای کسب و کار میبایست بر اساس یک مدل و پلتفورم منطقی ارزیابی گردد. مدل ارزیابی با توجه به اهمیت مبحث استارت آپها در اقتصاد غیر نفتی میباست براساس نیازهای کشور تعریف و تدوین میگردد. زمانی که معیارهای قابل سنجش برای ارزیابی یک فکر و ایده و استارت آپ وجود داشته باشد به راحتی امکان جذب سرمایههای مناسب برای سرمایه گذاری بر روی ایده به وجود می آید. در همین راستا بر آن شدیم با ایجاد یک کمیته علمی از کار آفرینان، اساتید فن و سرمایه گذاران در مسیر ایجاد مدل ارزیابی ملی و همچنین تعریف یک پلتفرم ملی برای اعتبار سنجی ایدهها و استارت آپها قدم برداریم.